Endre/Ta bort annonse!

Gjennom å anvende samme e-postadresse som den de brukte da de skapte annonsen kan de endre eller slette den eksisterende annonsen.

  • Oppgi samme e-postadresse som ved skapelsen av den aktuelle annonsen.
  • En mail med en klikkbar link sendes til den oppgitte e-postadressen. Bekreft deres valg gjennom å klikke på den medfølgende linken.
E-postadresse:
eller
E-postadresse:
eller
E-postadresse: